ЛЕНИН НА СКАМЕЙКИ, КУСА 1971г., ЧУГУН, ВЫСОТА 15см.